Gården

Gården

 

Foreningens gård har tidligere været omkranset af de to ejendomme og baghuset. Udover et selvsået birketræ og vores blomsterkrukker var der ikke anden bevoksning i gården.

 

Gården år 2006 (før sammenlægning)

 

 

 

 

 

 

 

I december 2006 blev det vedtaget, at der skulle etableres et nyt gårdanlæg fra Englandsvej til Søren Norbys Allé mellem Amagerbrogade og Sigbrits Allé. Det var bygherren af de nye Punkthuse på Sigbrits Allé, der fik idéen og efter mange beboermøder var Københavns Kommunes Grønne Gårde klar til at gå i krig med projektet.

 

Gården blev anlagt i efteråret og vinteren 2007/2008. Desværre slap pengene op før der kom planter i gården, så gårdlaugets første store opgave var at sørge for beplantningen.

 

2008 gik det løs. Vi havde i samråd med en gartner indkøbt en del af den foreslåede beplantning, og så gik vi i krig med at udgrave bedene i plænen og at plante i alle ender og kanter.

 

Efter nogle omrokeringer og efter et par år ser der grønt og dejligt ud i vores store, skønne gård.

 

Regler

 

For at alle kan få glæde af gårdanlægget er opstille et ordensreglement for brug af gården.

 

Samtidig er det vigtigt at vi alle sørger for at sortere affaldet rigtigt og ikke overfylde containerne.

.

Regler for gårdanlægget:

 

Gårdens Ordensregler

 

Affaldssortering

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS