Altaner

Facaden 2. juli 2007

Facaden Amagerbrogade 130, juli 2007

Facaden april 2009

En drøm går i opfyldelse …

I efteråret 2007 fik vi af Københavns Kommune tilladelse til at opføre altaner på facaden mod gården. I december 2007 besluttede vi på en ekstraordinær generalforsamling at gennemføre projektet og benytte et tilbud fra Københavneraltanen.

 

I sommeren 2008 skulle en ekstraordinær generalforsamling tage stilling til om vi skulle mure vinduerne på bagtrappen SNA 2 til eller om vi skulle forlænge fortrappen til loftet og sprinkle den. Vi kunne ikke få tilladelse til at føre altanerne forbi bagtrappevinduerne medmindre vi foretog én af de to ombygninger.

 

Efter lange diskussioner blev det vedtaget at sprinkle og forlænge fortrappen dog med den bemærkning, at bagtrappen ikke måtte blændes. Den løsning gjorde det samlede projekt væsentlig dyrere, men var fremtidsorienteret.

 

Herefter kunne arbejdet gå igang. I vinteren 2008-2009 blev fortrappen forlænget og spinklet, og i foråret 2009 satte de altanerne op. I april 2009 kunne vi for første gang sætte os ud på vores nye, skønne altaner.

 

 

Københavneraltanens sorte plastic altankasse

Regler for altanen

Jævnfør vores husorden er der følgende aftaler for altanerne:

  • Åben ild er ikke tilladt – dvs. ingen grillstarter og grillkul, briketter, tændvæsker, havefakler og lignende, men gerne gasgrill og levende lys, blot de er under opsyn. Grillfester henvises til gården.
  • Læsejl ved gelændere og udvendige altankasser skal være ens for alle altaner.
  • Udvendige altankasser skal være Københavneraltanens med sorte plastickasser.
  • Regler for støj gælder naturligvis også på altaner.
  • Vand kun planter – overskydende vand kan løbe igennem altanen.

 

Vedligeholdelse

Oliebehandling

Mindst en gang (men gerne to gange) årligt skal træværket (håndliste og altangulvbrædder) behandles med almindeligt træolie. Olien påføres med klud eller pensel. Kluden skal destrueres straks efter brug.

Rengøring

Hvis blade og snavs hober sig op på underbeklædningen vil det vanskeliggøre og sluttelig forhindre afvanding, med det resultat, at der vil opstå unødige fugtskjolder på underbeklædningen. Underbeklædningen er pladen som afvander altanen, og som samtidig danner loft for underboen. Det er således tilrådeligt at fjerne nedfaldne blade og snavs fra underbeklædningen 2 gange om året. Rengøring gennemføres ved at spule mellem altangulvbrædderne. Hvis blade og snavs skulle hobe sig op, og en spuling ikke synes tilstrækkelig, kan det være nødvendigt at optage en gulvplanke for at fjerne blade og snavs.

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS