Gårdlauget Solstrejf

Gårdlauget Solstrejf

 

D. 2. april 2008 blev Gårdlauget Solstrejf stiftet.

 

Gårdlaugets formål er at overtage, administrere og drive, herunder ren- og vedligeholde, det til ejendommene hørende fælles gårdanlæg omfattende ejendommene Søren Norbys Allé 2-2A, Sigbrits Allé 3-7, Englandsvej 1 og Amagerbrogade 122-130.

 

Gårdlaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de nævnte ejendomme, og ejerne er forpligtet til at være medlem af gårdlauget.

 

Medlemmerne af gårdlauget hæfter for diverse udgifter efter fordelingstal, der er udarbejdet efter ejendommenes bruttoetagearealer. Gårdlauget skal ikke oparbejde nogen formue, så hvert år reguleres for overskud/underskud.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Bestyrelsen for Gårdlauget Solstrejf kan til enhver tid kontaktes på:

 

e-mail: sol.strej.f@hotmail.com..

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS