Gårdens ordensregler
 1. Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejedomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.
 2. Lågerne ved Englandsvej 1 samt Søren Norbys Allé 2 er fælles for alle ejendommene. alle døre i gennemgange og låger mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgang må ikke overdrages til uvedkommende.
 3. Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være tilgene for andre beboere f.eks ved støj.
 4. Legetøj, dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører.
 5. Leg og ophold i renovationsområder, storskraldsrum og gennemgange er ikke tilladt.
 6. Hærværk på de fælles ting f.eks planter, borde og bænke medfører erstatningspligt.
 7. Det er ikke tilladt frit at plante og så i gården.
 8. Containerne til dagrenovation, pap og papir må ikke benyttes af beboerne i ejendommene Sigbrits Allé 3 og 5, da disse har egen renovationsordning.
 9. Storskrald fra elle ejendommene skal lægges i skuret til storskrald.
 10. Der må ikke henstilles sstorskrald eller byggeaffald i gårdanlægget.
 11. Fodring af fugle, katte, hunde og andre husdyr samt nedkatning af brød mv. fra vinduerne er ikke tilladt.
 12. Husdyr må ikke komme i gårdanlægget.
 13. Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.
 14. Parkering af cykler må kun ske i cykelstativerne.
 15. Biler, motorcykler, trailere og knallerter må ikke komme ind i gårdanlægget.
 16. Cykelkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt.
 17. Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.
 18. Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkening, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler. Overtrædelse kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig- eller ejerforeningens vedtægter.
 19. Jævnfør brandmyndighedernes bestemmelser er det af sikkerhedshensyn ikke tilladt at skyde fyrværkeri mm. af i gårdanlægget og på altanerne.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS