Sprinkleranlæg

Sprinkleranlægget

 

I forbindelse med etablering af altaner fik vi installeret sprinkleranlæg på fortrappen Søren Norbys Allé 2

 

Installationerne til sprinkleranlægget findes bagest i kælderen.

 

Panelet til styring af brandalarmen/

sprinkleranlægget sidder til højre for indgangsdøren (set udefra).

 

Sprinkleranlægget skal testes en gang om ugen.

 

 

 

 

 

 

 

Hvis brandalarmen går i gang uden at der brand

 

Hvis alarmen går, er det vigtigt at den FØRSTE BEBOER, DER HØRER ALARMEN straks gør følgende:

 

Ring straks til Københavns Brandvæsen og fortæl dem at det er en fejlalarm.

 

Telefon 33 66 49 99 oplys nr. 01-11-13-06-06

 

Afstil alarm

Tryk: sort-rød-grøn, hvis du kender knapperne, hvis ikke så læs enten hvordan du gør det på et af de to laminerede A4 ark, der ligger forrest i kassen under anlægget og er mærket hhv. ”Arbejdsgang for ugentlig afprøvning af sprinkleranlæg” og ”Betjening af Brandcentral BX-10”.

 

Husk også at kontrollere om alarmen er blevet afstillet i gården (hvis ikke, afstil da alarmen).

 

Hvis du er i tvivl med hensyn til hvordan man skal afstille alarmen kan du ringe til Dansprinkler på

vagttelefon 20 73 67 89 eller 41 27 89 21 og bede dem forklare hvordan du slukker alarmen.

 

 

 

 

 

 

Søren Norbys Allé 2 (2013)

Kontaktnumre

 

DanSprinkler

 

Vagttelefon

20 73 67 89 eller 41 27 89 21

 

 

Københavns Brandvæsen

 

Telefon 33 66 49 99

oplys nr. 01-11-13-06-06

 

Vejledning til test af sprinkleranlæg

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS