Historie

Hjørnet mellem Amagerbrogade og Søren Norbys Allé (1905)

Hjørnet mellem Amagerbrogade og

Søren Norbys Allé (1943)

Hjørnet mellem Amagerbrogade og

Søren Norbys Allé (2005)

Vores ejendom ligger i udkanten af Grundejerforeningen Eberts Villaby, der blev stiftet 11. september 1896.

 

Hermann Ebert var grosserer, men kastede sig ud i et stort byggeforetagende, der var med til at sætte udviklingen igang i Sundbyerne i starten af 1900-tallet. Aviserne skrev, at “Et nyt Frederiksberg bliver nu Amager”, og derved kunne Sundbyerne for alvor fralægge sig sit ry “på den anden side af broerne”.

 

Hermann Ebert købte i 1894 hele Jan Hansens landejendom – et stort areal på 16 tønder land. Hans plan var at anlægge et villakvarter på mindst 150 villaer hver med have og anlæg. Alle gaderne skulle beplantes med kønne alléer, og området skulle stå som en lille aristokratisk by for sig selv.

 

Eberts plan var at sælge grundene mod så lille udbetaling, at selv småfolk kunne bygge deres eget hus. Husene måtte ikke indrettes til mere end 2 familier, og skulle ligge med en vis afstand til nabogrunden. Desuden skulle en nymodens telefonforbindelse gøre det attraktivt at købe hus i villabyen. Arkitekten Holger Klaumann Krøyer fik det ansvarsfulde hverv at sætte stil og fart på villabyen.

 

Ved udgangen af 1900 stod 75 huse færdige. I de følgende år blev den resterende halve snes villaer og et par større etageejendomme bygget samt kirke, skole, apotek og hospital. De fleste grunde blev noget større end forventet, og derfor blev det endelige antal parceller en del mindre.

 

Ebert udskrev en konkurrence for at finde navne til villabyens veje. Der indkom over 400 besvarelser, og vinderen blev hr. Ferd M. Lange for følgende navnerække: Christian d. II’s Allé, Dronning Elisabeths Allé, Sigbrits Allé, Dyvekes Allé, Torben Oxes Allé, Hans Faaborgs Allé (Hans Bogbinders Allé), Søren Norbys Allé og Skipper Clements Allé.

 

Christian II (1481-1559) har altid været uløseligt forbundet med Amager, da det var ham som indkaldte et antal hollandske familier og overdrog dem Store Magleby. Christian var som 16-årig i huset hos en af hans fars nære venner, købmanden Hans Meissenheim kaldet Hans Bogbinder. Christian traf i Norge i 1509 Dyveke, der blev hans elskerinde. Hendes mor Sigbrit fik en rolle som kongens rådgiver. Et ægteskab med Dyveke var udelukket, så Christian indgik i 1515 ægteskab med Isabella, som i Danmark fik navnet Elisabeth. To år senere døde Dyveke pludseligt. Adelsmanden Torben Oxe blev gjort til syndebuk og henrettet ved halshugning. Han skulle have forgiftet hende med kirsebær, fordi hun afviste hans tilnærmelser, men formentlig døde hun af en blindtarmsbetændelse, og noget tyder på, at Torben Oxe blev dømt for underslæb. Christian blev styrtet i 1522 og Frederik I. overtog kongemagten. Trods Christians modgang havde han sine støtter blandt andet admiral Søren Norby og knyttet til ham Clement Andersen, kaldet Skipper Clement. Christian blev taget i forvaring som statsfange, først på Sønderborg Slot i 1532-49, og derefter på Kalundborg Slot til sin død.

 

Nogle ejendomme var udstykket eller opført før Hermann Ebert kom ind i billedet i 1894. Blandt andet fandtes en bebyggelse langs hele Amagerbrogade. De, der havde facade til villabyens veje fik automatisk et tilhørsforhold og blev bidragspligtige til vejenes vedligeholdelse.

 

Hjørnegrunden Amagerbrogade 132/Søren Norbys Allé 1 A hørte ikke med til villabyen, da den var frastykket allerede i 1852 til stenhuggerværksted. I 1908 blev den nuværende bazarbygning med butiksindretinger opført.

 

I 1888 købte slagtermester Niels Andersen Nielsen parcellen Amagerbrogade 130 og opførte samme år den nuværende ejendom. Samtidig blev der også opført et baghus, hvor Nielsen havde svineslagteri. I 1893 købte han et bagved liggende stykke jord og i 1901/1902 blev ejendommen Søren Norbys Allé 2 opført på hjørnet af Amagerbrogade og Søren Norbys Allé. I 1928 solgte Nielsens arvinger det bagved liggende stykke jord og året efter blev den nuværende ejendom Sigbrits Allé 7/Søren Norbys Allé 2 A opført.

 

Som tidligere nævnt leverede arkitekt Holger Klaumann Krøyer tegninger til mange ejendomme i Villabyen. Helt præcis til 68 villaer, to små etageejendomme samt de to store etageejendomme Torben Oxes Allé 2 og Søren Norbys Allé 2.

 

En stor del af villabyens huse har fra begyndelsen haft navne. Nogle kan endnu læses på facaderne, men en del er gået i glemmebogen. Sammen med Sigbrits Allé 15 har Søren Norbys Allé 2 navnet “Amagerhus”.

 

På basis af tingbøgerne er lavet følgende ejerliste over Søren Norbys Allé 2/Amagerbrogade 130 (15-y/al/au/av lave del 1888 16/6 BV5 høje del 1901 27/4 BV4):

 

1852-1893 Skibstømrer Dirch Hansen

 

1893-1902 Slagtermester Niels Andersen Nielsen

 

1902-1922 Viktualiehandler Søren Larsen

 

1922-1924 Isenkræmmer Hans Valentin Sørensen

 

1924 Smørhandler Hans Olsen

 

1924-1933 Kasserer F. Chr. Schepler

 

1933-1979 Civilingeniør Carl Schepler

 

1979-1986 Direktør Christian Smith

 

1986- A/B Søren Norby

 

I forbindelse med opførslen af et nyt gårdanlæg blev baghuset til Søren Norbys Allé 2/Amagerbrogade 130 revet ned i efteråret 2007. Det havde i mange år tjent som sliberi.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS