Feje-/trappevask

Fejepligt

 

Fejepligten er pålagt andelshaverne af myndighederne, og hvis fejepligten ikke overholdes, vil erstatningskrav som bøder og ekstra udgifter til tømning af affald påhvile den andelshaver, der har fejeugen. Fejepligten falder sammen med tur til trappevask.

 

Fejepligten omfatter snerydning og anden sikring, så både fodgængere, postbude og skraldemænd kan færdes sikkert.

 

Andelshavere i Søren Norbys Allé 2 har ansvaret for fortorvet fra skiftet mellem vores bygninger på Amagerbrogade og videre rundt om hjørnet ned langs Søren Norbys Allé til porten ind til gården. Andelshavere i Amagerbrogade 130 har ansvaret for fortorvet ud for Amagerbrogade 130.

 

Fra vinteren 2012 har vi aftale med Tip Top Ejendomsservice om snerydning.

 

Hvis andelshaveren ikke har mulighed for at opfylde ansvaret i løbet af perioden, skal andelshaveren selv sørge for at bytte med nabo eller en anden andelshaver. Giv venligst besked til én fra bestyrelsen … ellers hænger du alligevel på fejepligten.

 

I gården og ud til Søren Norbys Allé skal der være fri og sikker passage til affaldscontainerne og skraldemændene, så der let kan tømmes affald både sommer og vinter. Gårdlauget Solstrejf er ansvarlig for fejning og snerydning i gården.

 

Trappevask

 

Trappevasken indebærer at man fejer og vasker trappen hele vejen op til loftet.

 

Desuden skal man i nogen uger udføre en ekstra opgave, så som f.eks. vask af bagtrappen. De nærmere detaljer er beskrevet på opslagstavlen i opgangen.

 

Der er ophængt en liste på opslagstavlen, så man kan se, hvornår man skal vaske trappe.

 

 

Dokumenter

 

 

Kort over fejepligt

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS