Affaldssortering

Affald

Gårdlauget Solstrejf er ansvarlige for, at diverse affaldsordninger fungerer, og har den daglige kontakt til renholdningsselskabet. Udgifterne til renovation indgår ikke i gårdlaugets budget, men afholdes direkte af ejerne af de enkelte ejendomme. Her benyttes fordelingstallene, der er beregnet i forhold til ejendommenes bruttoetagearealer.

 

Det er dyrt at få hentet affald. Vi betaler pr. tømning pr. container, og som aftalerne er pt. betaler vi ca. kr. 1.000,- pr. uge pr. container!

 

Til gengæld er det gratis at affaldssortere … tømningerne af papir, pap, flasker, batterier, hård plast, metal, elektronik, farligt affald samt storskrald bliver foretaget uden beregning.

 

Vi opfordrer altså til, at I affaldssortere så meget som muligt samt at I sørger for at komprimere jeres husholdningsaffald optimalt, så vi kan holde udgifterne til renovation nede. Da vi er fælles om renovationsordningen i hele gårdlauget er det også vigtigt for os, at alle andre affaldssortere, så “hjælp din næste”!

 

Der er opsat beskrivelse af hvordan man sorterer ved siden af affaldscontainerne.

 

Desuden findes beholder til batterier, skab til farligt affald samt skur til diverse storskrald (skuret ligger langs gårdens afgrænsning mod Englandsvej).

 

Til højre findes en oversigt over sorteringssystemet, bemærk venligst at kommuen til tider ændrer systemet, så det er altid den instruktion, som findes ved affaldscontainerne, der er den gældende.

 

 

 

 

Oversigt over affaldssorteringen

 

Dagrenovation

 

 • Madaffald
 • Mælkekartoner, juicebrikker og lign.
 • Pizzabakker, pålægschokoladeæsker og lign.
 • Almindelige elpærer
 • Bleer, hygiejneaffald mv.
 • Flamingo
 • Snavset pap og papir
 • Selvkopierende papir
 • Juletræer – kun i januar

 

Hård plast

 

 • Tomme og rene plastflasker og dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler, sæbe og shampoo
 • Rene plastbakker fra frugt, grøntsager, is, flødeboller og lign.
 • Anden hård plast (cd-hylstre, plastikskovle, opvaskebaljer og lign.)
 • IKKE plastemballage med faresymbol, plasticposer og anden blød plast, pvc-produkter (gummistøvler, haveslanger, ringbind og lign.) og flamingo

 

Metal

 

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Rengjort konserves
 • Køkkengrej og foliebakker
 • Andre metalemner, der kan være i beholderen
 • IKKE elektronikaffald, spraydåser og trykflasker samt metalemballager, der har indeholdt farligt affald

 

Småt elektronik

 

 • Mobiltelefoner og opladere
 • Mindre køkkenudstyr (håndmixer, blender og lign.)
 • Radioer og EDB-udstyr (dog ikke skærme)
 • Lamper, eltandbørster, legetøj med batterier, ledninger og lign.
 • IKKE fjernsyn og computerskærme, almindelige pærer, elsparepærer og lysstofrør, løse batterier og akkumulatore

 

Glas

 

 • Vin- og spiritusflasker
 • Konservesglas – gerne med låg
 • IKKE keramik, porcelæn, elpærer, medicinglas, krystal- og vinduesglas

 

Papir

 

 • Aviser, ugeblade og reklamer
 • Papir og kuverter (også med ruder)
 • Bøger og telefonbøger
 • IKKE pap, plast, mælkekartoner og selvkopierende papir

 

Pap

 

 • Papkasser uden flamingo
 • Bølgepap og karton
 • Papemballage fra legetøj, tandpasta, havregryn mm.
 • IKKE snavset emballage, pizzabakker, mælkekartoner, plast, flamingo og papir

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS